Na Slovákov útočia ruské SMS, šíria vírus

Na telefónne čísla v sieťach mobilných operátorov na Slovensku sú v súčasnosti zasielané SMS správy, ktoré sa snažia šíriť škodlivý kód. Upozornil na to operátor Orange.

Podľa jeho informácií sú zasielané dva typy správ, klasická SMS správa aj tzv. flash SMS správa, ktorá sa automaticky zobrazí na displeji mobilného telefónu bez jej otvorenia užívateľom.

SMS obsahuje zvyčajne ruský text a najmä odkaz na webovú stránku so škodlivým kódom, vírusom, ktorý po nainštalovaní do telefónu rozosiela takéto SMS ďalej kontaktom z telefónneho zoznamu užívateľa. Informácie tak naznačujú, že cieľom útočníkov sú smartfón platformy, predpokladane vzhľadom na podiel a technické okolnosti zrejme minimálne Android.

Vzhľadom na spôsob šírenia prichádzajú SMS často od známych kontaktov užívateľa a užívatelia ich tak musia rozlíšiť najmä podľa podozrivého obsahu.

Podľa stanoviska operátora Orange sa textový obsah SMS aj používané URL menia.

„Orange v súčasnosti prijíma technické opatrenia, s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu týchto škodlivých sprav, ako aj blokovanie podozrivých webstránok, ktoré sú súčasťou týchto SMS správ,“ informuje operátor.

Či vírus zneužíva nejaké bezpečnostné chyby a dokáže sa po návšteve útočníkom podvrhnutej stránky nainštalovať sám alebo vyžaduje manuálne nainštalovanie užívateľom a ďalšie detaily zisťujeme.

Zdroj: dsl.sk