Útočník straší s nezaplatenou splátkou

Včera bol zaznamenaný výskyt nového podvodného e-mailu spolu s infekciou, ktorý vyzerá celkom dôveryhodne. Svoju obeť sa snaží vystrašiť údajnou neuhradenou splátkou spolu s informáciami v prílohe. Príloha je v skutočnosti trojský kôň. Ukážku podvodného e-mailu najdete na stránkach Hoax.cz, kde sa tejto problematike venujú podrobne. Mail sa objavil zatial len v českom preklade. Odkaz[…]