Slobodný kancelársky software (…Office)

Skoro každý kto používa počítač má skúseností s kancelárskym softvérom. Pod názvom kancelársky softvér sa obvykle automaticky myslí MS Office od firmy Microsoft. Skúste sa spýtať svojich známych aký software používajú na písanie textov, na výpočet údajov v tabuľkách prípadne aký program používajú na vytvorenie prezentácie. Väčšina odpovie MS Office. Keď sa spýtate koľko taký[…]