Pomáhajú nám počítače?

Počítače ovládli náš život a sú prakticky všade. Používame ich ako pracovný nástroj alebo sa s nimi zabávame. Milujeme ich ale aj nenávidíme. Sú skoro v každom zariadení ktoré nás obklopuje. Ak by sme mali zázračnú moc a zastavili by sme všetky počítače, tak by sme prakticky zastavili celý svet. Svet by už nebol tým ako ho dnes poznáme. Prestali by fungovať satelity, telefóny, televízne prijímače, rádia, autá, obchody, elektrárne, vodovody – proste katastrofa. Až potom by sme si v plnej sile uvedomili čo všetko je v našom živote riadené počítačom.

kam-smerujeme

Hovorí sa, že oheň je dobrý sluha ale zlý pán. To isté platí aj pre počítač. Keď prácu s ním nemáte pod kontrolou a zúfalo sa snažíte splniť úlohy ktoré ste dostali napríklad od zamestnávateľa a ono to nejde a nejde, potom sa stáva z pracovného nástroja pekelný stroj ktorý vám systematicky ničí život. Na druhej strane dokáže počítač mnohonásobne zvýšiť produktivitu práce, teda ušetriť kopu času a peňazí, prípadne byť zdrojom kvalitnej zábavy.

Počítač je nástroj. Vykoná teda takú prácu do akých rúk sa dostane. Je to podobné ako keď vložite niekomu do rúk nôž. Záleží na ňom či ho použije ako nástroj alebo ako zbraň. Je tu ale jeden obrovský rozdiel. Keď sa dostane nôž do nesprávnych rúk, potom to môže zasiahnúť jednu alebo niekoľko osôb, ale keď sa dostane do nesprávnych rúk počítač, potom to môže zasiahnúť životy miliónov ľudí. Dokonca to má aj svoj názov – kyberterorizmus.

Príchodom počítačov vznikol celý nový priemysel zaoberujúci sa informačnými technológiami (IT). Vzniklo množstvo nových profesií ako programátor, správca IT a atď., a naopak množstvo pracovných miest zaniklo, lebo sa pracovné procesy začali automatizovať. Na človeka sú kladené vyššie nároky na vzdelanie a sú požadované praktické skuseností práce s počítačom. Dokonca sa môžete stretnúť s ľuďmi ktorí sa hambia za to, že nemajú tieto praktické skúsenosti. Ovládanie počítača sa stalo kritériom či dostanete prácu v administratíve alebo nie.

Svet sa definitívne zmenil. Odpoveď na otázku, či nám počítače pomáhajú, teda či nám existencia počítačov zkvalitnila život, nie je tak jednoznačná ako sa nám to zdalo začiatkom 90-tych rokoch minulého storočia. V tejto dobe som začal mať prvé skúsenosti s výpočtovou technikou (VT) a pamätám sa na očakávania ktoré na ňu kládli. Boli sme prezvedčení že nás čaká jednoduchší život, pretože VT odbúra ťažkú, monotónu prácu a nebude treba také vysoké nasadenie na splnenie pracovných úloh. Počítače naozaj prevzali na seba veľǩú časť práce ale vysoké nasadenie ostalo naďalej. Jednoducho je viac práce, lebo dokážeme rýchlejšie plniť pracovné úlohy. Pribudlo viac stresu. Život sa žije rýchlejšie.

Existencia počítačov priniesla množstvo výhod ale aj množstvo rizík. Za hlavné výhody považujem:

 1. zvýšenie efektivity práce (automatizácia pracovných procesov, robotizácia),
 2. vznik nových technológii ktoré zjednodušujú život (počítačové siete, Internet, existencia SW, atď…),
 3. lepšie komunikáčné možnosti (mobilné zariadenia pre každého, multimédia, sociálne siete, smart zariadenia),
 4. lepší prístup k informáciam (množstvo zdielaných informácii o čomkoľvek, vedomostné databazy),
 5. jednoduchšie uchovanie (hromadenie) informácii a ich spracovanie (existencia databáz)
 6. zábava (hry).

Za riziká považujem:

 1. efektivita práce je vykúpená vyššími nárokmi na počítačovú zručnosť (väčší stres, vyššie životné tempo, automatizácia verejného sektoru nutí používať VT, vysoké nároky na správu VT),
 2. automatizácia moci (je omnoho jednoduchšie vykonávať represie voči komukoľvek, zneužitie nahromadených informácii, byrokracia je dôraznejšia – efetívnejšia, hrozí zmena spoločnosti na totalitný systém),
 3. jednoduchšie sledovanie a odpočúvanie (zneužitie mobilných telefónov, smart zariadení, satelitov),
 4. efektívnejšia deziformácia a manipulácia (príliš veľa informácii, zahltenie informáciami)
 5. škodlivé programy (takzvané počítačové vírusy)
 6. kyberterorizmus (kybernetická vojna),
 7. jednoduchšia strata životne dôležitých dát (nevratná strata dát organizácie ktoré potrebuje pre svoju existenciu)

Tak si vyberte, čo prevláda, výhody alebo riziká? Urobte si vlastný záver. Podľa môjho názoru sú nesporné výhody ktoré nám priniesla VT zaplatené vyššou nestabilitou spoločnosti, lebo je tu veľmi jednoduchá možnosť zneužitia v prospech mocenských štruktúr alebo teroristických skupín a zhrozí tak zmena systému zriadenia spoločnosti smerom k totalitnému systému.

Som si vedomý kybernetických rizík ktoré číhajú na používateľov VT a preto som založil firmu Halvonet, s.r.o. aby som pomohol tím ktorí chápu tieto riziká a pomohol im sa s nimi vysporiadať. Firma Halvonet je rodinná firma zaoberajúca sa správou VT a automatizáciou pracovných procesov.