Cenník

Servis počítačov a serverov

Vyberte si jeden z našich nových mesačných paušálov:

Start Office Factory Enterprise Corporation
Predplatený počet hodín servisného času alebo konzultácie 0 2 4 10 30
Servisný zásah nad rámec predplateného času za 1 hodinu 40,00 € 30,00 € 27,00 € 23,00 € 18,00 €
Príplatok za vyžiadaný urgentný servisný zásah do 6 hodín 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Príplatok za vyžiadaný urgentný servisný zásah do 4 hodín 40,00 € 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Mesačný poplatok za monitorovanie funkcii servera a dohľad nad zálohovaním 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Paušálny mesačný poplatok 0,00 € 60,00 € 108,00 € 230,00 € 540,00 €

Projektové práce a školenia

Tvorba a údržba programu na platforme Java (človekohodina) 25,00 €
Tvorba a údržba programu na platforme PHP (človekohodina) 15,00 €
Školenie Java (1 vyučovacia hodina – 45 minút) 15,00 €
Analytické práce (človekohodina) 20,00 €

Ceny uvedené v cenníku sú bez DPH.
Cenník je platný od 13.3.2015