Zabbix

Vznik Zabbixu je typickým príbehom open source softwaru. Programátori v Litve neboli spokojní s ponukou nástrojov pre monitoring sieti, serverov a aplikácií. Mali predstavu, ako by mohol takýto nástroj fungovať a tak nakódili a v roku 2001 vydali prvú verziu. Dnes je Zabbix k dispozícii vo verzii 3.0.1. V tomto blogu vám prinášame krátke predstavenie toho, čo tento nástroj dokáže a zopár dôvodov, prečo je dobré zvážiť jeho nasadenie.

Na serveroch väčšinou bežia kritické aplikácie a procesy, ktorých výpadok spôsobuje spoločnostiam nie len komplikácie, ale najmä straty. Je dobré  zvážiť nasadenie nástrojov ktoré, umožňujú minimalizovať poruchy stroja a poskytujú kľúčové informácie o tom, čo sa dialo pár minút a sekúnd, pred samotným výpadkom. Pozrime sa teda bližšie na Zabbix.

mon_dashboard

Ako Zabbix funguje?

Na sledovanom serveri je nainštalovaný Zabbix agent, ktorý sleduje metriky a posiela ich priamo Zabbix serveru, ten vykonáva monitoring. Takže aj v prípade keď je váš server nedostupný, vďaka Zabbixu presne vidíte, kedy k výpadku došlo a ako vyzeral. Ak na základe nastavených bezpečnostných politík nie je možné na server nainštalovať Zabbix agenta, je možné pre účely monitoringu použiť SNMP protokol, IPMI rozhranie alebo JMX rozhranie.

Čo všetko Zabbix dokáže?

Vie monitorovaťmon_graphs1

 • Sieťové prvky
 • Servery
 • Aplikácie

Zbiera základné kvalitatívne dáta o službách

 • Dostupnosť služby ( uptime)
 • Doba odozvy (response time)
 • Chybovosť (failure rate)

Upozorňuje na vzniknuté krízové situácie

 • Okamžite viete, že došlo k výpadku
 • Máte prehľad o potenciálnych bezpečnostných útokoch

Neustále monitor mon_eventsuje výkonnostné ukazovatele servera

 • Sieť
  • Packets bytes transfer
  • Dropped packets
  • Colisions
 •  CPU
  • Load average
  • CPU idle/usage
 • Pamäť
  • Free/used memory
  • Swap/pagefile utilization
 • Diskový mon_graphs2priestor
  • Space free / used
  • Read and write I/O
 • Služby
  • Process status
  • Proces memory usage
  • Service status
  • Windows service status
  • DNS resolution
  • TCP connectivity
  • TCP response time
 • Logymon_maps
  • Text log
  • Windows eventlog
 • Ďalšie
  • System uptime
  • System time
  • User connected

Pomáha predchádzať výpadkom

 • Získate upozornenie pri prekročení nastavených kritických hodnôt

Pomáha identifikovať zdroj problému

 • Redukuje/eliminuje pátranie po chybe počas root cause analýzy
 • Minimalizuje čas na identifikovanie problému

Zabbix v úlohe monitorovacieho a profilovacieho nástroja

mon_screens

 • So Zabbixom jednoducho sledujete vyťaženie procesora počas dňa. Na grafe jasne vidieť, ktoré činnosti procesora vyťažujú najčastejsie.

mon_graphs2

 • Môžete sledovať zostávajúcu kapacitu diskového poľa
 • Môžete sledovať vyťaženia diskového pola a teda rýchlosť zápisu a čítania.
 • Môžete sledovať databázy – množstvo dotazov, množstvo prijatých a odoslaných dát, dobu vykonania dotazu
 • Sledujete vyťaženia linky a teda odosielanie a prijímanie dát

mon_web

 • Sledujte aj reálne odozvy Webového servera

So Zabbixom môžete sledovať aj akékoľvek vlastné parametre. Stačí vytvoriť skript, ktorý spúšťa Zabbix agent za účelom získania potrebných informácií.

Zabbix notifikácie

rep_top_100

V Zabbixe môžete definovať automatické akcie, ktoré sa majú vykonať po určitom incidente, vďaka tomu viete predchádzať výpadkom.  Po detekcii anomálie vie Zabbix spustiť automatické skripty, diagnostické skripty, reštartovať službu a zaslať notifikáciu. Záleží na konkrétnom nastavení a preferenciách používateľa.

Zabbix vás môže notifikovať prostredníctvom e-mailu, SMS alebo XMPP protokolu (jabber). Vďaka týmto notifikáciám získate upozornenie na prekročenie kritických hodnôt v reálnom čase, kdekoľvek ste. Samozrejme môžete nastaviť rôzne spôsoby notifikácií, v závislosti od dennej doby. Tento nástroj myslí aj na eskaláciu alebo opakované notifikácie v prípade, že nie je zaznamenaná žiadna zmena stavu.

Ak vás zaujal monitoring prostredníctvom Zabbixu, môžete využiť našu službu monitoring servera, ktorá využíva práve Zabbix. Naši systémoví špecialisti vám nainštalujú Zabbix agenta a nastavia vám notifikácie presne podľa vašich požiadaviek.