Open Source

Čo to vlastne je?

…je vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. V tomto prípade nie je dôležité hovoriť o poplatku za obdržanie, open source znamená slobodu prístupu. Open source je filozofia hnutia open source, ktoré založil Eric Raymond.

Open-source softvér musí mať dostupný zdrojový kód; koncoví používatelia musia mať právo voľne používať, modifikovať a šíriť softvér, ako aj právo baliť a predávať produkt. Softvér so zdrojovým kódom uvoľneným ako public domain aj pod GNU General Public License (GPL) spĺňa tieto podmienky. Open-source licencie môžu obsahovať ešte ďalšie obmedzujúce podmienky ako napr. uvedenie mena autora a uvedenie autorských práv.

Open source neznamená len prístup k zdrojovému kódu. Distribučné podmienky Open Source softvéru musia spĺňať nasledujúce kritériá:

  • bezplatnú redistribúciu
  • zdrojový kód
  • odvodené práce
  • integritu autorovho zdrojového kódu
  • neobsahovať diskrimináciu jednotlivcov či skupín
  • neobsahovať diskrimináciu na poli úsilia
  • distribúciu licencie
  • licencia musí byť rovnaká pre celý produkt
  • licencia nesmie obmedzovať iný softvér
  • licencia musí byť technologicky neutrálna

Projekty

Naše oblúbené projekty, s ktorými máme bohaté skúsenosti a naši zákaznici najčastejšie používajú: