HostMonitor

Ak nastane akýkoľvek problém na vašom zariadení ktoré spravujeme (monitorujeme), okamžite sa s vami skontaktujeme a začneme ho riešiť. Toto je štandardný postup ktorý používame pri spravovaní vaších zariadení. Myslíme ale aj na tých, ktorí majú radi všetko pod kontrolou. Vyvinuli sme aplikáciu HostMonitor ktorá vám dá nástroj na sledovanie vlastných zariadení. Stačí si na vašom telefóne, tablete, notebooku, prípadne na akomkoľvek počítači zadať adresu do webového prehliadača a po prihlásení okamžite vidíte stav fungovania vaších zariadení. Takto je možné kedykoľvek sledovať stav vlastného servera služby ktoré na ňom bežia, napríklad aj zálohovanie

HostMonitor je webová Java aplikácia, preto nie je dôležité aký operačný systém používate vo svojom telefóne, tablete alebo počítači. HostMonitor má veľmi jednoduché a prehľadné rozhranie.

Monitorujeme cez 100 veličín v závisloti na typu zariadenia (server, sieťový disk, osobný počítač alebo niektoré aktívne prvky počítačovej siete).

Galeria aplikácie