Technologický slovníček

Aký je rozdiel medzi malvér-om, vírus-om, spyvér-om, advér-om? Neviete? Asi sa s tým už stretla väčšina z Vás, ale málo kto vie aký je medzi nimi rozdiel. Týmto otvárame náš technologický slovníček.

Technologický slovníček

  1. Diel prvý – (aktuálny článok)
  2. Diel druhy – malvér, vírus, spyvér, advér

Vírus

Počítačový vírus je program, ktorý dokáže rozmnožovať sám seba pridávaním svojho kódu do iných programov. Pre svoje rozširovanie teda podobne ako biologický vírus potrebuje hostiteľa – iný program. Z toho vyplýva, že do počítača sa môže dostať jedine tak, že spustíme nainfikovaný program. Spolu so spustením nainfikovaného programu sa aktivuje vírus v operačnej pamäti, a potom napadne i ďalšie súbory v počítači.

Červ

Je to časť kódu vírusu, ktorá je zodpovedná za jeho šírenie. Kým klasickým súborovým vírusom trvalo mesiace až roky, kým sa rozšírili, internetovým červom na to stačí niekoľko dní až niekoľko minút. Kým súborový vírus potrebuje našu pomoc, aby sa dostal z jedného počítača na druhý pomocou diskety, CD alebo iného nosiča, internetový červ sa dokáže rozšíriť i sám pomocou počítačovej siete.

Trójske kone

Pomenovanie podľa trójskeho koňa z Homérovho diela Illias) je škodlivý kód pribalený k zdanlivo neškodnému softvéru. Trójske kone môžu mať najrôznejšie účinky (môžu i priamo ohroziť počítač podobne ako vírusy vykonaním škodlivej akcie), otvára tzv. zadné vrátka (backdoor). Cez tieto „zadné vrátka“ sa vie útočník, tzv. hacker, dostať do systému bez toho, aby poznal prístupové meno a heslo do počítačového systému.

Malware (malvér)

Je skratkou pre anglický výraz  „malicious software“ a je ním akýkoľvek kód, ktorého úlohou je napadnúť počítač, tablet alebo telefón a vykonať v ňom neželané zmeny. Nejde teda o špecifický druh hrozby, ale o strešný pojem pre ostatné digitálne hrozby, tie si rozpíšeme následovne:

Spyware (spajvér)

Tieto programy zisťujú informácie o počítači a jeho používateľovi a bez súhlasu odosielajú cudzej osobe. Informácie môžu byť najrôznejšieho druhu, ako napríklad zoznam emailových adries, zoznam najčastejšie navštevovaných stránok, atď. Najnebezpečnejším druhom spywaru sú tzv. keyloggery, ktoré zaznamenávajú všetky stlačené klávesy. Prostredníctvom takýchto programov sa dajú získať prístupové heslá do počítačového systému, čísla kreditných kariet, registračné kľúče k programom a ďalšie informácie.

Adware (advér)

Slovo adware je skrátením slov „advertising-supported software“. Takéto programy sú najčastejšie súčasťou iného programu, ktorý nie je škodlivý. Je to cesta, akou sa snažia programátori získať peniaze za svoj program, napríklad aj prostredníctvom návštev internetových stránok s reklamami. ieto okná sú najčastejšie také agresívne, že pri pokuse zatvoriť ich, sa otvoria ďalšie. Nebezpečenstvo týchto programov je v tom, že integrované reklamné systémy sú často spywarom. Niektoré druhy tzv. Hijackers,(v preklade únoscovia) spôsobujú „samovoľné“ otváranie okien prehliadača i v čase, keď používateľ žiadne webové stránky neotvára, prípadne menia nastavenie Vašej domovskej stránky, stránok s chybovými hláseniami prehliadača a vyhľadávacie stránky na svoje vlastné. Nepríjemné je to, že znemožnia nastavenie týchto stránok späť.

Spammer

Spammery sú programy, ktoré rozosielajú spam – nevyžiadanú poštu, ktorá obsahuje reklamu. Každý napadnutý počítač sa stáva odosielateľom nevyžiadanej pošty. V takomto prípade nepomôže ani zablokovanie adresy odosielateľa, pretože počet počítačov, z ktorých sa spam odosiela, sa zväčšuje exponencialne.

Ako sa brániť?

Pri počítačových systémoch platí to, čo tvrdia všetci lekári. Najlepšou liečbou je prevencia. Odporúčania sú možno jednoduchšie ako sa na prvý pohľad môže zdať:

  • Používajte vždy aktualizovaný Váš operačný systém i všetky súčasti systému. Používajte najnovšiu verziu prehliadača a poštového klienta. Aktualizovaním súčastí systému odstraňujete jeho nedostatky, ktoré by škodlivé programy mohli využiť.
  • Používajte vždy aktualizovaný i Váš antivírový program. Najlepšie taký, ktorý obsahuje firewall i ochranu pred malwarom. Odporúčame jednoznačne produkt spoločnosti ESET pre domácnosti i firmy. Antivírový systém Vás ochráni pred väčšinou hrozieb. Aby bola ochrana účinná, antivírové systémy sa aktualizujú i niekoľkokrát za deň.
  • Nenavštevujte nebezpečné stránky a nesťahujte programy na sťahovanie hudby, filmov a programov. Snažte sa vyhnúť stránkam s nelegálnym obsahom ako je sťahovanie mp3, filmov, licenčných kľúčov a podobne.
  • Nezverejňujte svoju emailovú adresu. Vaša e-mailová adresa je Váš osobný údaj. Veľmi dobre si rozmyslite, komu (do akého formulára ju vyplníte). Používajte radšej niekoľko adries (jednu pre priateľov a druhú na vyplňovanie do formulárov). Neotvárajte neznáme prílohy. Ak neotvoríte spustiteľnú prílohu e-mailu, nemôžete dostať e-mailový vírus.
  • Zálohujte všetky svoje údaje na úložné disky.