Aplikácia WhatsApp bude zadarmo

Jedna z najpoužívanejších chatovacích aplikácií WhatsApp ruší poplatky vo forme ročného predplatného. Jednalo sa o 0,99$ poplatok, za každý rok používania. Dôvodom zrušenia poplatku je aj strach majiteľov, že používatelia, ktorí nemajú kreditnú, či debetnú kartu. Tí by nemali ako zaplatiť (pozn. autora: v tejto dobe je to však úplne minimum) a preto radšej tejto[…]